Chưa có bằng đại học có được học nghiệp vụ sư phạm không

Có bằng Đại học là điều kiện bắt buộc để có thể tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, Đại học. Tuy nhiên, trong trường hợp không có bằng Đại học bạn vẫn có thể lựa chọn một trong các chương trình học phù hợp với bằng cấp, nhu cầu và điều kiện của mỗi người.

Chương trình dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp yêu cầu học viên có bằng TCCN trở lên. Khóa đào tạo sư phạm nghề cần có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Cuối cùng là chương trình bỗi dưỡng giáo dục mầm non chỉ yêu cầu có trình độ THCS trở lên là có thể tham gia học được.