Chứng chỉ quản lý nhà nước

Trường Đại học Nội vụ tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính như sau:

Theo công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016, thi công chức và nâng ngạch chuyên viên cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch chuyên viên đối với công chức

1. Đối tượng học lớp quản lý nhà nước

 • Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm;
 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
 • Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
 • Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên, đã có trình độ Đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.

2. Thời gian học:

Thời gian học 2 tháng, ca học vui lòng liên hệ để quản lý lớp báo lại.

3. Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

 •  Phiếu đăng ký (theo mẫu quy định)
 • Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu có).
 • Bằng tốt nghiệp (trình độ cao nhất) (Photo công chứng)
 • 03 ảnh chân dung mới chụp, kích cỡ 3x4cm (ghi rõ thông tin sau ảnh).
 • 01 CMND photo.
 • Một trong các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng công chức, Hợp đồng lao động, Quyết định lương, QĐ Bổ nhiệm (Photo).

4. Giảng viên giảng dạy

 • Các giảng viên Trường Đại Học Nội Vụ và giảng viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia tham gia giảng dạy.
 • Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên” hoặc “chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính” do Đại học Nội Vụ hoặc Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ cấp.

Tham khảo thêm

[chantrang]