fbpx
Trang chủ Tuyển Sinh Đại Học Liên Thông Đại Học

Liên Thông Đại Học

Thông tin tuyển sinh liên thông các trường đại học trên toàn quốc.

Liên thông Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hữu Nghị

Trường Đại học Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hữu Nghị xin thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học chính quy và liên thông năm 2015

Liên thông đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học năm 2015

Liên thông đại học Lương Thế Vinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và cao đẳng lên địa học năm 2015

Liên thông đại học Thương Mại

Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2015