Dạy cấp ba phải học chương trình nghiệp vụ sư phạm nào

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp trước đây cho phép giảng dạy ở các trường trung cấp, các trung tâm và các hệ thấp cấp hơn như cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ GD & ĐT đang tạm ngừng bồi dưỡng và cấp chứng chỉ sư phạm cho những người tốt nghiệp Đại học muốn giảng dạy ở các trường THPT. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/03/2014. Vì vậy, để xin dạy cấp ba tại thời điểm này hơi khó nhưng tùy vào nơi tiếp nhận hồ sơ và mối quan hệ gia đình vẫn có thể xin dạy được.