Dạy trung cấp phải học chương trình nghiệp vụ sư phạm nào

Muốn trở thành giáo viên giảng dạy tại các trường trung cấp bạn phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp để được cấp chứng chỉ cho phép đi dạy. Đây là chương trình dành cho những người có nhu cầu trở thành giáo viên trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

Khóa học ngắn hạn trong vòng 1,5 tháng  đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết  để có thể đứng lớp giảng dạy. Chứng chỉ cuối khóa do trường Đại học sư pham Hà Nội 2 cấp và có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.