Điểm thi lớp Điều hành tour tại Hà Nội thi ngày 21/01/2019

Điểm thi lớp Điều hành tour tại Hà Nội thi ngày 21/01/2019

Đăng ký học hoặc thi lớp Điều hành tour vào đợt thi tiếp theo tại Hà Nội bằng cách click vào form ở chân trang.

Đăng ký thi hoặc học lớp Điều hành tour tại đây