Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại Huế thi ngày 18/10/2018

Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại Huế thi ngày 18/10/2018

Đăng ký học hoặc thi lớp Hướng dẫn du lịch vào đợt thi tiếp theo tại Huế bằng cách click vào form ở chân trang.

Đăng ký thi hoặc học lớp Hướng dẫn du lịch tại đây