Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại TPHCM thi ngày 11/12/2018

Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại TPHCM thi ngày 11/12/2018

Đăng ký học hoặc thi lớp Hướng dẫn du lịch vào đợt thi tiếp theo tại TPHCM bằng cách click vào form ở chân trang.

Đăng ký thi hoặc học lớp Hướng dẫn du lịch tại đây