Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại TPHCM thi ngày 24/01/2019

Điểm thi lớp Hướng dẫn du lịch tại TPHCM thi ngày 24/01/2019

Đăng ký học hoặc thi lớp Hướng dẫn du lịch vào đợt thi tiếp theo tại TPHCM bằng cách click vào form ở chân trang.

Đăng ký thi hoặc học lớp Hướng dẫn du lịch tại đây