Điều kiện để học nghiệp vụ sư phạm cao đẳng, đại học

Để có thể trở thành giáo viên , giảng viên dạy tại các trường cao đẳng , Đại học bạn phải học khóa đào tạo nghiệp vụ dành cho giáo viên, giảng viên cao đẳng, Đại học để được cấp chứng chỉ cho phép dạy học.

Điều kiện để có thể học nghiệp vụ sư phạm cao đẳng, Đại học là: bạn là sinh viên các trường Đại học đã có bằng tốt nghiệp Đại học; những người đang công tác tại cơ quan nhà nước, cơ sơ sản xuất có bằng Đại học không phân biệt trường lớp, ngành học có mong muốn trở thành giáo viên, giảng viên.