Điều kiện để học nghiệp vụ sư phạm trung cấp

Bạn muốn theo học lớp nghiệp vụ sư phạm trung cấp để được cấp chứng chỉ đi dạy học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và các trung tâm giáo dục. Điều kiện để có thể đăng ký học tại lớp nghiệp vụ sư phạm trung cấp là bạn phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Chỉ cần tham gia khóa học ngắn hạn này và được cấp chứng chỉ của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 là bạn có thể làm giáo viên tại các trường trung cấp. Thời gian đào tạo khóa học là 1,5 tháng.