CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM – TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trang thông tin tuyển sinh, đào tạo, thông tin khóa học của Công ty CP Giáo dục Việt Nam. Giáo dục và đào tạo nghề chất lượng cao, du học, xuất khẩu lao động

Truy cập nhanh theo nhóm

Các khóa học nghề, bao gồm hệ sơ cấp nghề và các nghề để nâng cao kỹ năng bản thân.

  Khóa học nấu ăn gia đình


  3.000.000 18 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học cắm hoa


  2.500.000 7 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Bình Dương  

  Khóa học quản lý khách sạn


  2.800.000 42 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học pha chế, bartender


  3.500.000 – 5.000.000 16 Hà Nội  Nha Trang  

  Khóa học nấu món ăn Nhật


  6.000.000 5 Hà Nội  

  Khóa học nấu ăn sơ cấp


  4.000.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nấu chè


  3.000.000 39 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khoá học nấu món chay


  4.000.000 33 Hà Nội  

  Khóa học cắt tỉa rau củ quả


  1.800.000 - 2.500.000 20 Hà Nội  TPHCM  

  Khóa học làm bánh


  3.000.000 12 Hà Nội  

Các khóa học liên quan đến các loại chứng chỉ hành nghề để xin việc, xin giấy phép, lên chức…

  Khóa học kế toán trưởng


  1.500.000 28 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khóa học khai hải quan


  3.000.000 21 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khoá học quản lý thiết bị trường học


  2.500.000 21 Hà Nội  TPHCM  

  Khóa học xoa bóp bấm huyệt


  2.500.000 - 4.000.000 25 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học văn thư lưu trữ


  2.500.000 33 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học Công tác xã hội người cao tuổi và trẻ em


  2.500.000 17 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học tư vấn du học


  3.500.000 7 Hà Nội  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm quản lý mầm non


  2.200.000 43 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

Các khóa học ngoại ngữ và ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

  Khóa học ôn thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2


  10.000.000 21 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Hàn sơ cấp


  1.200.000 18 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Pháp


  2.500.000 19 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Thụy Điển


  6.000.000 15 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Ba Lan


  5.000.000 8 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Đức


  2.800.000 15 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Séc


  4.000.000 13 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Nhật


  1.200.000 47 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Trung


  1.000.000 37 Hà Nội  

  Khóa học Tiếng Anh


  750.000 48 Hà Nội  

Truy cập nhanh theo tỉnh thành

  Khóa học nấu ăn gia đình


  3.000.000 18 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học cắm hoa


  2.500.000 7 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Bình Dương  

  Khóa học quản lý khách sạn


  2.800.000 42 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khoá học quản lý thiết bị trường học


  2.500.000 21 Hà Nội  TPHCM  

  Khoá học thông tin thư viện


  2.500.000 26 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học pha chế, bartender


  3.500.000 – 5.000.000 16 Hà Nội  Nha Trang  

  Khóa học nấu ăn vặt


  3.000.000 14 Hà Nội  

  Khóa học nấu món ăn Nhật


  6.000.000 5 Hà Nội  

  Khóa học nấu ăn sơ cấp


  4.000.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nấu chè


  3.000.000 39 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khoá học nấu món chay


  4.000.000 33 Hà Nội  

  Khóa học xoa bóp bấm huyệt


  2.500.000 - 4.000.000 25 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học cắt tỉa rau củ quả


  1.800.000 - 2.500.000 20 Hà Nội  TPHCM  

  Khóa học văn thư lưu trữ


  2.500.000 33 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học Công tác xã hội người cao tuổi và trẻ em


  2.500.000 17 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học làm bánh


  3.000.000 12 Hà Nội  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học tiếng Nhật


  1 5 Hà Nội  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng - Đại học


  2.500.000 56 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm nghề


  2.500.000 38 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học tiếng Ba Lan


  5.000.000 8 Hà Nội  

  Khóa học kế toán trưởng


  1.500.000 28 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp


  2.200.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học khai hải quan


  3.000.000 21 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non


  2.500.000 46 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm quản lý mầm non


  2.200.000 43 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học ôn thi chứng chỉ tiếng anh B1, B2


  10.000.000 21 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Hàn sơ cấp


  1.200.000 18 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Pháp


  2.500.000 19 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Thụy Điển


  6.000.000 15 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Đức


  2.800.000 15 Hà Nội  

  Khoá học tiếng Séc


  4.000.000 13 Hà Nội  

  Khóa học tư vấn du học


  3.500.000 7 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Nhật


  1.200.000 47 Hà Nội  

  Khóa học tiếng Trung


  1.000.000 37 Hà Nội  

  Khóa học Tiếng Anh


  750.000 48 Hà Nội  

  Khóa học nấu ăn gia đình


  3.000.000 18 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học cắm hoa


  2.500.000 7 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Bình Dương  

  Khóa học quản lý khách sạn


  2.800.000 42 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khoá học quản lý thiết bị trường học


  2.500.000 21 Hà Nội  TPHCM  

  Khoá học thông tin thư viện


  2.500.000 26 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nấu ăn sơ cấp


  4.000.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nấu chè


  3.000.000 39 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học xoa bóp bấm huyệt


  2.500.000 - 4.000.000 25 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học cắt tỉa rau củ quả


  1.800.000 - 2.500.000 20 Hà Nội  TPHCM  

  Khóa học văn thư lưu trữ


  2.500.000 33 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học Công tác xã hội người cao tuổi và trẻ em


  2.500.000 17 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng - Đại học


  2.500.000 56 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm nghề


  2.500.000 38 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học kế toán trưởng


  1.500.000 28 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp


  2.200.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học khai hải quan


  3.000.000 21 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non


  2.500.000 46 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm quản lý mầm non


  2.200.000 43 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nấu ăn gia đình


  3.000.000 18 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học cắm hoa


  2.500.000 7 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Bình Dương  

  Khóa học quản lý khách sạn


  2.800.000 42 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khoá học thông tin thư viện


  2.500.000 26 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nấu ăn sơ cấp


  4.000.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nấu chè


  3.000.000 39 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học văn thư lưu trữ


  2.500.000 33 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng - Đại học


  2.500.000 56 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm nghề


  2.500.000 38 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học kế toán trưởng


  1.500.000 28 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp


  2.200.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học khai hải quan


  3.000.000 21 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non


  2.500.000 46 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm quản lý mầm non


  2.200.000 43 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  

  Khóa học quản lý khách sạn


  2.800.000 42 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khóa học pha chế, bartender


  3.500.000 – 5.000.000 16 Hà Nội  Nha Trang  

  Khóa học nấu ăn sơ cấp


  4.000.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng - Đại học


  2.500.000 56 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học kế toán trưởng


  1.500.000 28 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp


  2.200.000 45 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch


  1.600.000 81 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học cắm hoa


  2.500.000 7 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Bình Dương  

  Khóa học xoa bóp bấm huyệt


  2.500.000 - 4.000.000 25 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học Công tác xã hội người cao tuổi và trẻ em


  2.500.000 17 Hà Nội  TPHCM  Bình Dương  

  Khóa học nghiệp vụ điều hành tour du lịch


  2.000.000 97 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  Cần Thơ  

  Khóa học nghiệp vụ sư phạm


  2.200.000 72 Hà Nội  TPHCM  Đà Nẵng  Nha Trang  Bình Dương  

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 • Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 457 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 66, Ngõ 61, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 70, Ngõ 213, Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Số 31, Ngõ 21, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Số 68 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • A3P2, Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trung tâm dạy nghề số 5, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Số 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, TPHCM
 • Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Số 4 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số 33 đường B1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
 • Số 65 Đường GS1, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • Số 103 Đường A1, Khu Dân Cư 91 B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Đăng ký tư vấn tại đây