fbpx
Khóa học nghiệp vụ sư phạm

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giảng viên Cao Đẳng, Đại Học

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm giảng viên dành cho những đối tượng dạy Cao Đẳng, Đại Học. Khai giảng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.
Khóa học nghiệp vụ sư phạm

Khóa học nghiệp vụ sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ Đại Học Sư Phạm cấp. Đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Giáo trình đào tạo chuyên nghiệp.