Không học sư phạm, học gì để làm giáo viên

Điều kiện để trở thành giáo viên là những người đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ thuộc chuyên ngành sư phạm. Người có bằng ngoài ngành muốn trở thành giáo viên phải tham gia một khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để được cấp chứng chỉ cho phép đứng lớp giảng dạy.

Bạn có thể lựa chọn một trong những chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng phù hợp với bằng cấp, nhu cầu, điều kiện của mình gồm: Chương trình dành cho giảng viên Cao đẳng, Đại học; giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; giáo viên cao đẳng, trung cấp nghề; giáo viên mầm non.