Muốn dạy nghề phải học chương trình nghiệp vụ sư phạm nào

Bạn muốn trở thành giáo viên dạy học tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề bạn cần học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề để được cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Có nghĩa là bạn đã là thợ lành nghề, có kỹ thuật chuyên môn, có kiến thức để giảng dạy nhưng vẫn cần có chứng chỉ dạy nghề là điều kiện cần và đủ để cho phép bạn đứng lớp.

Khóa học ngắn hạn trong vòng 1,5 tháng. Chứng chỉ cuối khóa do trường Cao đẳng nghề cơ điện cấp và có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.