Muốn làm quản lý trường mầm non phải học gì

Để có thể trở thành một người cán bộ quản lý tại các cơ sở Giáo dục mầm non yêu cầu bắt buộc bạn phải có chứng chỉ quản lý. Muốn có chứng chỉ này bạn phải tham gia lớp học đào tạo nghiệp vụ sư phạm quản lý mầm non ngắn hạn.

Với thời gian đào tạo khóa học là 3 tháng bạn sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm quản lý. Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được trường cao đẳng Sư phạm trung ương cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý trường mầm non. Chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.