[NVSP] Đăng ký thành công

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cám ơn bạn đã đăng ký khóa học nghiệp vụ sư phạm. Thông tin đăng ký của bạn đã được gửi vào email mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn vui lòng vào email mà bạn đã cung cấp để xác nhận và xem chi tiết về khóa học. Nếu không có trong hộp thư đến vui lòng kiểm tra giúp chúng tôi trong “Spam” hoặc “Thư rác”.

Bạn có thể quay lại xem thêm thông tin về khóa học hoặc về trang chủ.